Нормативно-правове регулювання участі Рахункової палати в удосконаленні бюджетного законодавства України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-04-27

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Зубенко Ганна Вікторівна – доцент кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат юридичних наук

Опис

Ключові слова

Рахункова палата, вищій орган фінансового контролю, контроль, бюджет, удосконалення законодавства

Бібліографічний опис

Зубенко Г.В. Нормативно-правове регулювання участі Рахункової палати в удосконаленні бюджетного законодавства України / Ганна Вікторівна Зубенко // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIІ Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. 27.04.2012. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012: http://dspace.univer.kharkov.ua «юридичний факультет»; http://www - jurfak.univer.kharkov.ua «наукове життя // конференції та інші наукові заходи. – С. 201–203