Politics 2.0

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

The article is devoted to studies of the application of social Web for forming the image of the politician, defining Web efficiency in designing the politician image, as well as for analyzing the effectiveness of 2.0 policy.

Опис

Стаття присвячена вивченню досліджень, спрямованих на аналіз використання соціального Web для формування образу політика, визначення ефективності використання Web при конструюванні образу політика, а також аналіз ефективності політики 2.0.

Ключові слова

blog, Internet, politics 2.0, political communication

Бібліографічний опис

Perezva K. POLITICS 2.0 // Матеріали Міжвузівської студентської наукової конференції «Academic and Scientific Challenges of Diverse Fields of Knowledge in the 21st Century» / «Академічні та наукові виклики різноманітних галузей знань у XXI столітті». Частина І. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 146-150