Аналіз процесів тепло переносу при канальних прокладках теплових мереж

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Здійснено обчислення теплових потоків з поверхні теплопроводів у непрохідних каналах росподільних теплових мереж. Аналіз результатів обчислення коефіцієнтів теплообміну засвідчив, що у непрохідному каналі переважає перенос теплоти конвекцією. Конвективна складова від загального теплопереносу становить 70-80%.
The work consists of an introduction, three chapters, conclusions; contains 19 figures, 9 tables, a list of used sources of 15 items. The calculation of heat fluxes from the surface of heat pipelines in impassable channels of distribution heat networks is carried out. The analysis of the results of the calculation of the heat transfer coefficients showed that convection heat transfer predominates in the impassable channel. The convective component of the total heat transfer is 70-80%.

Опис

Виконав: студент 4 курсу, групи НФ-42 Мамедов Мамед Спеціальність: «Прикладна фізика та наноматеріали» Керівник: к.т.н., доцент Алексахін О.О. Рецензент: Ольга Круглякова.

Ключові слова

централізоване теплопостачання, розподільні теплові мережі, втрати теплоти теплопроводами, опір теплопередачі ізольованих трубопроводів, непрохідні канали, district heating, distribution heating networks, heat loss by heat pipes, heat transfer resistance of insulated pipelines, impassable channels, Алексахін Олександр Олексійович, кандидат технічних наук, Круглякова Ольга Володимирівна, Кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології

Бібліографічний опис

Мамедов, Мамед. Аналіз процесів тепло переносу при канальних прокладках теплових мереж : випускна робота «бакалавра», спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали» / М. Мамедов ; Науковий керівник О.О. Алексахін. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. – 43 с.