Етнографія народів світу: навчально-методичний комплекс

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У комплексі навчально-методичних матеріалів міститься програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, тестові питання, розгорнуті питання до заліку, електронні ресурси та список рекомендованої літератури з курсу «Етнографія народів світу».

Опис

http://www-philosophy.univer.kharkov.ua/ua/kafedra/metod_ua/aksenova.html

Ключові слова

Бібліографічний опис

Етнографія народів світу: навчально-методичний комплекс / Укл.: Н. В. Аксьонова. – X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 64 с.