Специфіка жіночих образів у повісті Б. Антоненка-Давидовича «Смерть»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Кваліфікаційна робота студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 «українська мова і література», Буркун Ольги Андріївни. Науковий керівник: Сподарець Михайло Павлович, кандидат філологічних наук, доцент ЗВО

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, критика, проблематика, жіночі образи, фемінізм, гендерна рівність, Сподарець Михайло Павлович, кандидат філологічних наук, доцент ЗВО, criticism, problems, female images, feminism, gender equality, Антоненко-Давидович Борис Дмитрович (справжнє прізвище: Давидов)

Бібліографічний опис

Буркун, Ольга Андріївна. Специфіка жіночих образів у повісті Б. Антоненка-Давидовича «Смерть» : кваліфікаційна робота студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 «українська мова і література» / О.А. Буркун ; Науковий керівник М.П. Сподарець. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. - 50 с.