Методи побудови та дослідження властивостей малоресурсних блокових шифрів та їх компонентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет мені В.Н. Каразіна

Анотація

The dissertation is devoted to the development and improvement of methods on cryptographic properties analysis of block ciphers components and construction of perspective cryptographic transformations. The aim of the dissertation is to increase performance of symmetric cryptographic transformations and improve methods of analysis of their strength.

Опис

Дисертація присвячена розробці та удосконаленню методів аналізу криптографічних властивостей компонентів симетричних блокових шифрів та побудові перспективних криптографічних перетворень. Метою дисертаційної роботи є підвищення продуктивності симетричних криптографічних перетворень і удосконалення методів аналізу їх стійкості.

Ключові слова

симетричний блоковий шифр, малоресурсний блоковий шифр, S-блок, нелінійність, алгебраїчний імунітет, циклова функція, схема розгортання ключів, ARX-шифр, диференційний криптоаналіз, диференційна характеристика, symmetric block cipher, symmetric block cipher, S-box, nonlinearity, algebraic immunity, round function, key schedule, ARX-cipher, differential cryptanalysis, differential characteristic

Бібліографічний опис

Родінко, Марія Юріївна. Методи побудови та дослідження властивостей малоресурсних блокових шифрів та їх компонентів : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 122 – комп’ютерні науки (12 – Інформаційні технології). – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна , 2020. - 201 с.

Зібрання