О налоговой политике арабов в VII-VIII вв. в завоеванных византийских провинциях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Стаття присвячена першим крокам податкової політики арабів у завойованих ними візантійських провінціях. Автор спробував розглянути поетапну схему оподатковування арабами земель і мешканців захоплених територій Візантії. У статті робиться акцент на порівняльній характеристиці візантійської податкової системи та принципів оподатковування, введених арабськими халіфами. Наново розглядається роль цих принципів в успішній наступальній політиці арабських військ у процесі завоювання нових земель.

Опис

Ключові слова

арабские завоевания, византийские провинции, налоговая политика

Бібліографічний опис

Бардола К.Ю. О налоговой политике арабов в VII-VIII вв. в завоеванных византийских провинциях / К.Ю. Бардола // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2001. - № 526. - Серія: Історія. - Вип. 33. - С. 45-52.