Образ Польщі та поляків в українському мовному просторі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

зображення Польщі та поляків, українська фразеологія, збірник М. Номиса «Українські прислів’я, приказки і таке інше», українська публіцистика, Матвій Терентійович Симонов (1823-1900), псевдонім - Номис М., «Українські прислів’я, приказки і таке інше», образ Польщі та поляків, Польща, український мовний простір, український мовний простір, сучасна українська публіцистика

Бібліографічний опис

Фаізова, Наталія Сергіївна. Образ Польщі та поляків в українському мовному просторі : кваліфікаційна робота студентки 5 курсу заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.01 «українська мова і література» / Н.С. Фаізова ; Науковий керівник А.П. Штефан. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 84 с.