Лексичні та фразеологічні експресивні засоби в книзі Ірени Карпи «Baby travel»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

експресивність як лінгвістична категорія, тревелог, фразеологізми, Карпа Ірена Ігорівна (1980-), «Baby travel», публіцистичнийо стиль, лінгвістичне дослідження й аналіз, взаємозв’язок експресивності й нейтральності, зростання індивідуальної мобільності

Бібліографічний опис

Карімова, Анастасія Павлівна. Лексичні та фразеологічні експресивні засоби в книзі Ірени Карпи «Baby travel» : кваліфікаційна робота студентки 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.01 «українська мова і література» / А.П. Карімова ; Науковий керівник Р.А. Трифонов. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 61 с.