Розрахунок рекуперативного теплообмінника

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Виконав студент 4 курсу групи НФ-42 Пікульов Євген Сергійович. Спеціальність «Прикладна фізика та наноматеріали». Керівник канд. техн. наук, доцент Алексахін О.О.

Ключові слова

кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології, Алексахін Олександр Олексійович, кандидат технічних наук, доцент, recuperator, heater, system ventilation, energy saving, thermal calculation of plate recuperator heat transfer coefficient, heat exchange surface area, рекуператор, калорифер, система вентиляції, енергозбереження, тепловий розрахунок пластинчастого рекуператора, коефіцієнт теплопередачі, площа поверхні теплообміну

Бібліографічний опис

Пікульов, Євген Сергійович. Розрахунок рекуперативного теплообмінника : випускна робота бакалавра : спеціальність "Прикладна фізика та наноматеріали" / Є.С. Пікульов ; Науковий керівник О.О. Алексахін. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. – 43 с.