Вільна людина і межі солідарності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-10-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: Майдан

Анотація

У публікації зазначено особливості процесів солідаризації в умовах глобальних соціальних трансформацій, вказано на переважно емоційний характер солідаризації. Підкреслено зростання впливу індивідуальних прав і свобод людини, що, відповідно, має підвищувати індивідуальну відповідальність, однак на практиці це успішно реалізується лише солідарно, завдяки суспільним екстатичним станам.

Опис

The article mentions features of solidarity processes in terms of global social transformations, emphasizing mostly emotional characteristic of the solidarity. It focuses on an increasing influence of individual human rights and freedoms, which have to increase individual responsibility, although in practice it can be achieved only solidary due to public ecstatic states.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, спільнота, цінності, права людини, Попович Мирослав, community, values, human rights, Popovych Myroslav

Бібліографічний опис

Гужва А. Вільна людина і межі солідарності / А. Гужва // Творчість Г.С. Сковороди як метатекст української культури. Пам’яті Мирослава Поповича : Матеріали XXVI Харківських міжнародних сковородинівських читань (ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди», 28-29 вересня 2018 року). – Харків: Майдан, 2018. – С. 292–295.