Цукровий діабет навколо нас: сучасний стан захворюваності у людей різної вікової категорії.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-05-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський націфональний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

Цукровий діабет, Diabetus mellitus

Бібліографічний опис

Карнаух, Елла Володимирівна. Цукровий діабет навколо нас: сучасний стан захворюваності у людей різної вікової категорії / Е.В. Карнаух, А.М. Біла // Актуальні питання сучасної медицини : міжнародна наукової конференція студентів, молодих вчених та фахівців, яка присвячена 25-річчю заснування кафедри загальної та клінічної патології медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (18 ; 2021 ; Харків) : тези доповідей. – Харків : Харківський націфональний університет імені В. Н. Каразіна, 2021. - С. 78-80.