Біоакустичні методи індивідуального розпізнавання у популяційних дослідженнях Деркача (CREX CREX L.)

Ескіз недоступний

Дата

2018-12-08

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Метою даної роботи було дослідження індивідуальних особливостей вокального сигналу деркача для подальшого акустичного розпізнавання. Завданнями роботи є: аналіз існуючих методів індивідуального розпізнавання деркачів (за літературними даними); дослідження індивідуальної мінливості параметрів вокального сигналу окремих особин деркача різними методами; вдосконалення методів розпізнавання особин з урахуванням меж індивідуальної мінливості у вокальному сигналі деркача. В ході роботи будо встановлено параметри, які можуть відігравати роль маркерів вокального сигналу окремих особин. Запропоновано методику індивідуального розпізнання самців деркача за вокальним сигналом.

Опис

Магістерська дипломна робота містить 73 сторінки, 17 таблиць, 39 рисунків, список використаних джерел із 29 найменувань, 3 додатки. Об’єктом дослідження є деркач (Crex crex, Linnaeus, 1758) – вид з родини Погоничеві (Rallidae), ряду Журавлеподібні (Gruiformes). Предметом дослідження є шлюбний вокальний сигнал самця деркача.

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES, Магістерська дипломна робота

Бібліографічний опис