Навчання професійного мовлення майбутнього аніматора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

Статтю присвячено розгляду етапів, структури, змісту і специфіки роботи з мовленням актора-аніматора. Подано практичні рекомендації щодо підвищення якості професійного мовлення студентів-іноземців.

Опис

The article is dedicated to examining the stages, structure, content and peculiarities of work with actor-animator’s speech. The recommendations have been worked out for the improvement of foreign students’ professional speech.

Ключові слова

professional speech, animator, cultural-leisure activity, speech, skills and habits, профессиональная речь, аниматор, культурно-досуговая деятельность, речь, умения и навыки, професійне мовлення, аніматор, культурно-дозвільна діяльність, промова, вміння й навички

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2011, № 18