Мовні засоби формування ідеалу жінки у тоталітарному суспільстві (на матеріалі української преси 20–30 рр. XX ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009-04-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Демура Галина Володимирівна – студентка V курсу філологічного факультету (відділення української мови та літератури) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, науковий керівник – доц. Кохан Ю. І.

Опис

Ключові слова

мовні засоби формування ідеалу жінки, тоталітарне суспільство, українська преса 20–30 рр. XX ст., ідеал жінки

Бібліографічний опис

Демура Г.В. Мовні засоби формування ідеалу жінки у тоталітарному суспільстві (на матеріалі української преси 20–30 рр. XX ст.) / Демура Галина Володимирівна // Філологічні читання до 205-річчя Харківського університету : тези доповідей ІІ Регіональної студентської наукової конференції 21 квітня 2009 р., м. Харків. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. — С. 53–55