Мілітарна ідентичність у контексті соціальної (ре)адаптації ветеранів АТО/ООС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Artemenko A. B. Military identity in the context of social (re)adaptation of ATO/JFO veterans. – Qualification scholarly paper: a manuscript. Thesis submitted for obtaining the Doctor of Philosophy degree in Social and behavioral sciences, Speciality 054 – Sociology. – Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”, Ministry of Education and Science of Ukraine; V. N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2020. In the thesis the conceptualization of the social phenomenon of military identity is carried out and its influence on the process of social (re)adaptation of ATO / JFO veterans is studied. From the gnoseological point of view, the relevance of the topic is due to the lack of sociological studies of military identity as a factor of social adaptation of veterans, from the ontological point of view – by public demand for social support of ATO / JFO veterans and study of their postmilitary social positions.

Опис

Робота присвячена концептуалізації соціального феномену мілітарної ідентичності та дослідженню його впливу на процес соціальної (ре)адаптації ветеранів АТО/ООС. Актуальність теми зумовлена браком соціологічних досліджень мілітарної ідентичності як чинника соціальної адаптації ветеранів, а також суспільним запитом на соціальний супровід ветеранів АТО/ООС та оптимізацію їх постмілітарного соціального становища.

Ключові слова

ветеран АТО/ООС, військовослужбовець, мілітарна ідентичність, соціальна ідентичність, соціальна (ре)адаптація, альтернація, армія, цивільне поле, ATO / JFO veteran,, service(wo)man, military identity, social identity, social (re)adaptation, alternation, army, civilian field

Бібліографічний опис

Артеменко, Анна Броніславівна. Мілітарна ідентичність у контексті соціальної (ре)адаптації ветеранів АТО/ООС : дисертація ... доктора філософії (спеціальність 054 –Соціологія (Галузь знань 05 – Соціальні та поведінкові науки) / А.Б. Артеменко; Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. - Харків, 2020. - 269 с.

Зібрання