Екологія та охорона навколишнього середовища: методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра (спеціаліста)

Анотація

Методичні рекомендації містять інформацію щодо загального алгоритму виконання кваліфікаційної роботи магістра (спеціаліста), її оформлення, порядку захисту у Державній екзаменаційній комісії (ДЕК) та критеріїв оцінювання. Поданий матеріал розкриває вимоги до кожного розділу роботи і особливості їх виконання.

Опис

Методичні рекомендації призначені для студентів, що працюють над кваліфікаційною роботою, та професорсько-викладацького складу, який керує виконанням роботи.

Ключові слова

магістр, спеціаліст, кваліфікаційна робота

Бібліографічний опис

Екологія та охорона навколишнього середовища: методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра (спеціаліста) / Укл. : Н. В. Максименко, Г. В. Тітенко, Н. Л. Ричак, Н. Б. Кравченко, О. М. Крайнюков, К. І. Кучеров, М. М. Пеліхатий. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. - 60 с.