Екранізація як інтерпретація літературного твору («Дама з собачкою» А. Чехова і Й. Хейфіца)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Кваліфікаційна робота: студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.03 «Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – російська» освітньо-професійної програми «Мова і література (російська), створення текстового контенту та креативне письмо», Сюй Цзіньсунцзи. Науковий керівник: Шеховцова Тетяна Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, екранізація, інтерпретація літературного твору, «Дама з собачкою» А.П. Чехов, Хейфиц, Йосип Юхимович, кваліфікаційна робота, магістерський рівень вищої освіти, Шеховцова Тетяна Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор

Бібліографічний опис

Сюй Цзіньсунцзи. Екранізація як інтерпретація літературного твору («Дама з собачкою» А. Чехова і Й. Хейфіца) : кваліфікаційна робота: студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.03 «Слов’янські мови і літератури (переклад включно)» / Сюй Цзіньсунцзи ; Науковий керівник Т.А. Шеховцова. - Харків : НУ імені В.Н. Каразіна, 2022. - 40 с.