Нові принципи міжнародних відносин у дипломатичній грі ренесансного правителя Франциска І Валуа

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

В статті на основі текстологічного аналізу міжнародних договорів, листування та свідчень сучасників досліджено нові підходи та вектори зовнішньої політики Франциска І, що стали наслідком зміни світоглядної парадигми монарха. В статье на основе текстологического анализа международных договоров, переписки и свидетельств современников исследованы новые подходы и векторы внешней политики Франциска I, ставшие следствием изменения мировоззренческой парадигмы монарха. The article is based on textual analysis of international agreements, correspondence and evidences of contemporaries, there are explored new approaches and vectors of Francis I’s foreign policy, which were the consequence of changes in his ideological paradigm.

Опис

Ключові слова

Франциск І, міжнародні відносини, Карл V, Османська імперія, Франциск І, международные отношения, Карл V, Османская империя, Шмалькальденський союз, Francis I, foreign relations, Charles V, Оttoman Empire, Schmalkaldic League

Бібліографічний опис

Ващук Л. В. Нові принципи міжнародних відносин у дипломатичній грі ренесансного правителя Франциска І Валуа / Л.В. Ващук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – № 1145. – Серія «Історія». – Вип. 50. – C. 200–207.