Микола Дмитрович Мізко – журналіст, письменник, театральний критик

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті освітлено головні напрямки діяльності відомого російського й українського журналіста, письменника, театрального критика Миколи Мізка. Особливу увагу приділено аналізу статей М. Д. Мізка, присвячених роботі театральних гуртів у Катеринославі у 1840-ві роки, а також творчості видатного українського актора Карпа Соленика. В статье раскрываются основные аспекты деятельности известного русского и украинского журналиста, писателя, театрального критика Николая Мизко. Особое внимание автор уделяет анализу статей Н. Д. Мизко, посвященных работе театральных трупп в Екатеринославе в 40-е годы 19 в. и творчеству выдающегося украинского актера Карпа Соленика. The article describes the basic aspects of the activities of Mykola Mizko, who was a prominent Russian and Ukrainian journalist, author and theater critic. Special attention is given to the analysis of his critical articles devoted to theater companies in Yekaterinoslav (now Dnipropetrovs’k) in the 1840s as well as to the creative activities of an outstanding Ukrainian actor Karp Solenyk.

Опис

Полякова Юліанна Юріївна – театрознавець, головний бібліограф Центральної наукової бібліотеки імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

театральна критика, журналістика, театральне життя, акторська майстерність, Микола Мізко, історія російської літератури, історія української літератури, theater critique, journalism, theater stage, acting techniques, Mykola Mizko, history of Russian literature, history of Ukrainian literature

Бібліографічний опис

Полякова Ю.Ю. Микола Дмитрович Мізко – журналіст, письменник, театральний критик / Юліанна Юріївна Полякова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 968. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. 3. – С. 104–111.