Український політичний рух на Лівобережжі (90-і рр. XIX ст. - лютий 1917 р.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У монографії на матеріалах Лівобережної України досліджується процес становлення і розвитку регіональних структур українського політичного руху в Російській імперії. До наукового обігу вводяться нові дані про стан і динаміку місцевих осередків українських політичних партій та організацій, їх склад, структуру, практичну діяльність, роль у суспільному житті. На цій основі уточнені кількісні і якісні характеристики національно-визвольного руху наприкінці XIX — на початку XX ст. Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією України.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History

Бібліографічний опис

Наумов С.О. Український політичний рух на Лівобережжі (90-і рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р.) : Монографія. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – 344 с.