Інтелектуалізація глобального економічного розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-08-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Монографія присвячена поглибленню теоретико-методичних засад дослідження процесу інтелектуалізації глобального економічного розвитку та розробці стратегічних напрямів включення інтелектуального потенціалу України в глобальний інноваційний процес.

Опис

Монографія присвячена дослідженню передумов, детермінант та особливостей процесу інтелектуалізації глобального економічного розвитку. Основну увагу зосереджено на аналізі інтелектуальних економічних ресурсів як інноваційного потенціалу глобальної економіки, які визначають якість виробленої продукції та послуг, структуру національної економіки, ефективність її функціонування, а їх складовими є інформація, наукові знання, а також професійний, науковий і культурний потенціал суспільства. Книга призначена для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також фахівців-практиків у галузі міжнародних економічних відносин.

Ключові слова

міжнародні економічні відносини, інтелектуалізація, глобальний економічний розвиток, інтелектуальний потенціал, глобальний інноваційний процес, інтелектуальні ресурси, об’єкти інтелектуальної власності, процес інтеграції

Бібліографічний опис

Довгаль, Олена Андріївна.Інтелектуалізація глобального економічного розвитку , О.А. Довгаль, Є. В. Фоміна. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 192 с. - ISBN 978-966-285-738-2