Реалізація когнітивного аспекту підручника з мови навчання для іноземних студентів у міжкультурній парадигмі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

Стаття присвячена проблемі створення когнітивних опор у підручнику з мови навчання для іноземних студентів ВНЗ України. Проблема аналізується в контексті сучасної методичної парадигми функціонального описання мови та міжкультурної комунікації.

Опис

The article is dedicated to the problem of the cognitive basis creation for the language of studying textbook for foreign students in Ukraine. The problem is considered in the context of modern methodical paradigm of functional language description and cross-cultural communication.

Ключові слова

the language of studying textbook, foreign students, cognitive basis, cross-cultural communication, functional language description, учебник по языку обучения, иностранные студенты, когнитивные опоры, межкультурная коммуникация, функциональное описание языка, підручник з мови навчання, іноземні студенти, когнітивні опори, міжкультурна комунікація, функціональне описання мови

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2008, № 12