Типи та функції рекламних персонажів у контексті залучення історичної тематики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Описано механізм використання історичних персонажів в українській рекламі та донесення з їх допомогою рекламної ідеї до реципієнта. Використання творцями реклами подібних елементів здатне зробити матеріал більш яскравим, інформаційно насиченим, значно підвищити його естетичну цінність, деякі з таких продуктів можуть сягати рівня мистецтва. Запропонована типологія рекламних персонажів, створених із залученням історичної тематики, та висвітлені особливості їх функціонування в сучасній рекламі. The article is devoted to devices of using historical research area when creation of personages in Ukrainian advertising products and also to problems of making clear of advertising ideas for recipients with its help. With using of such elements by advertising creators a material can become more interesting, information-intensive, its aesthetic value can be raised, some of such products may be regard as artwork. In this work we tried to produce a typology of advertising personages created with using historical research and to define a fea¬ture of its functioning in a modern advertising.

Опис

Подпружнікова Ольга Петрівна – аспірант кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

персонаж, креатив, історичний персонаж, категорія історичності, реципієнт

Бібліографічний опис

Подпружнікова О.П. Типи та функції рекламних персонажів у контексті залучення історичної тематики / О.П. Подпружнікова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 874. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. І. – С. 97 – 100