Історія України: комплекс навчально-методичних матеріалів для студентів та викладачів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У методичному посібнику розроблено й удосконалено програму з курсу «Історія України», робочу програму з предмету, плани семінарських занять, питання до самостійної роботи, питання до іспиту, комплексні контрольні завдання, навчальні контролюючі тести, загальний список літератури і джерел. Комплекс навчально-методичних матеріалів розрахований для організації самостійної роботи студентів під керівництвом викладачів.

Опис

http://www-philosophy.univer.kharkov.ua/ua/kafedra/metod_ua/tancura_kulish.html

Ключові слова

Бібліографічний опис

Танцюра В. І., Куліш С. М. Історія України: комплекс навчально-методичних матеріалів для студентів та викладачів. - 2-ге вид., переробл. та доп. - X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. - 84 с.