Практикум з фізики низьких температур

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет

Анотація

Навчально-методичні матеріали і завдання до виконання циклу лабораторних робіт із спеціальних практикумів «Методика низькотемпературного експерименту» і «Властивості твердих тіл при низьких температурах» призначені для студентів ІІІ і ІV курсів фізичного факультету. Наведені короткі відомості про фізичні основи явищ, що запропоновані для спостережень як лабораторні роботи і подано докладний опис особливостей методик, які застосовують саме при низьких температурах.

Опис

Рецензенти: Янсон Ігор Кіндратович, завідувач відділу ФТІНТ імені Б. І. Веркіна НАН України, , академік НАН України.доктор фіз. мат. наук, професор; Свистунов Володимир Михайлович, завідувач кафедри технічної кріогеники Харківського національного технічного університету (ХПІ), доктор фіз..-мат. наук, професор. Андерс Олександр Георгієвич, завідувач кафедри загальної фізики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, докт. фіз. мат. наук, професор.

Ключові слова

термометр опору, термоелектричні термометри, кріостат, кріогенні рідини, термометрія, надпровідність, критичне магнітне поле, критична температура, надпровідники І роду, надпровідники ІІ року, надплинність

Бібліографічний опис