Загадка таїни : художні аспекти реалізації мотиву таємниці в поезії Володимира Свідзінського

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

The article is devoted to the analyses of the motif of secret by poems of V. Svidzinskyi. Formal-logical and semantic terms of the motif are investigated. The conclusion that secret attends in poems as the attribute of real world and fairy-tale's world is drawn. The secret of fairy-tale's world is more interesting and full-fledged for hero.

Опис

Статья посвящена анализу мотива тайны в творчестве В. Свидзинского. Исследуются формально-логический и семантический способы выражения мотива. Делается вывод о том, что тайна присутствует в произведениях и как атрибут мира реальности, и как мира сказки; именно в последнем случае тайна представляется лирическому герою захватывающей и полноценной.

Ключові слова

таїна, мотив, поезія, містицизм, семантичні класи

Бібліографічний опис

Тимченко А. О. Загадка таїни : художні аспекти реалізації мотиву таємниці в поезії Володимира Свідзінського / Антоніна Олександрівна Тимченко // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2008. – № 798. Сер. : Філологія. – Вип. 53. – С. 170–174