Identification of a company’s reputation management model

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

In the article, the general reputation management (RM) model is substantiated; a system of criteria for model identification has been formed; and typical company reputation management models have been described. It has been proven that reputation management model identification must be performed in three domains: firstly, by reviewing the level of interaction with key stakeholders (feedback review and stakeholder’s involvement in a company’s positive reputation formation); secondly, research of how active the measures towards formation and maintenance of reputation are; thirdly, development the level of the reputation management system’s organizational component within a company.

Опис

У статті обґрунтовано модель репутаційного менеджменту в загальному вигляді, сформовано систему критеріїв для ідентифікації моделі, охарактеризовано типові моделі репутаційного менеджменту підприємства. Доведено, що ідентифікація моделі репутаційного менеджменту на підприємстві має проводитися за трьома напрямами: по-перше, вивчення рівня взаємодії із ключовими стейкхолдерами (зворотний зв’язок та залучення до процесу формування позитивної репутації підприємства), по-друге, дослідження активності дій з формування і підтримки репутації, по-третє, визначення розвиненості організаційної складової системи репутаційного менеджменту на підприємстві.

Ключові слова

company reputation, reputation management, reputation management model, stakeholders, typical management models, репутація підприємства, репутаційний менеджмент, модель репутаційного менеджменту, стейкхолдери, типові моделі менеджменту

Бібліографічний опис

Derevianko, Olena. Identification of a company’s reputation management model. Economic Annals-XXI 2014 № 7–8. – Р. 92–94. SCOPUS http://soskin.info/userfiles/file/2014/7-8_2014/7-8_1/Derevianko.pdf