Залежність актуалізації ресурсів саморозвитку особистості студентів від типу та рівня рефлексивності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті представлено результати емпіричного дослідження впливу рефлексивності на актуалізацію ресурсів саморозвитку особистості студентів. Наведено регресійні рівняння, які моделюють вплив типів рефлексивності на актуалізацію ресурсів саморозвитку та дозволяють прогнозувати зміни у цій системі у залежності від змін рівня вираженості рефлексивності. Показано, що в якості основного фактору актуалізації ресурсів саморозвитку особистості студентів виступає рефлексія взаємовідносин із іншими людьми. Встановлено залежність як структурної організації актуалізації ресурсів саморозвитку особисті, так і функціональної ролі рефлексії у цій організації від загального рівня рефлексивності.

Опис

Ключові слова

психологія, саморозвиток особистості, рефлексивність, тип рефлексивності, ресурси саморозвитку, актуалізація ресурсів саморозвитку, структурна організація, студентський вік

Бібліографічний опис

Зімовін О.І. Залежність актуалізації ресурсів саморозвитку особистості студентів від типу та рівня рефлексивності / Олексій Іванович Зімовін // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Психологія". - 2014 - № 1099. - С. 9-13