Функціонування фінансів охорони здоров’я в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У монографії досліджено теоретико-методичні та практично-прикладні проблеми функціонування фінансів охорони здоров’я в Україні. Розглянуто способи оптимізації розподілу й перерозподілу фінансів медичної галузі. Охарактеризовано сучасні технології надходження фінансових ресурсів до охорони здоров’я. Розкрито шляхи посилення фінансового контролю як засобу підвищення ефективності діяльності медичних закладів.

Опис

Портна, Оксана Валентинівна. Функціонування фінансів охорони здоров’я в Україні : монографія / О. В. Портна. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2013. – 165 с.

Ключові слова

оптимізація розподілу, оптимізація перерозподілу, бюджетні ресурси, охорона здоров’я, класифікація фінансових ресурсів охорони здоров’я, аналіз фінансів закладів охорони здоров’я Харківського району Харківської області, оптимізація діяльності охорони здоров’я, світовий досвід здійснення фінансового контролю, аудит, багатоканальне фінансування, фінансова надійность, заклади охорони здоров’я, фінансові індикатори

Бібліографічний опис