Психологічні чинники суб'єктивного благополуччя студентів з Китаю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ

Анотація

Ван СяоЛун. Психологічні чинники суб'єктивного благополуччя студентів з Китаю. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. - Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України. Харків, 2016. Дисертація присвячена дослідженню психологічних чинників суб’єктивного благополуччя китайських студентів. Встановлено особливості мотиваційно-ціннісної структури, особистісних рис, опануючих стратегій, базових переконань, що пов’язані з високим суб’єктивним благополуччям. Встановлено, що чинником суб’єктивного благополуччя є не домінуючі цінності, а ступінь їх досяжності. Показано, що відповідність традиційним етнопсихологічним цінностям китайського етносу є важливим ресурсом адаптації. У якості чинників суб’єктивного благополуччя студентів з Китаю є емоційна сфера, толерантність, способи копінгу. На основі визначених чинників суб’єктивного благополуччя студентів з Китаю розроблено програму соціально-психологічного тренінгу, мета якої - підвищення рівня суб’єктивного благополуччя. Результати соціально-психологічного тренінгу виявились ефективними.

Опис

Ключові слова

суб’єктивне благополуччя,, студенти з Китаю, мотиваційно-ціннісна сфера, типи копінгу, локус контролю, соціально- психологічний тренінг

Бібліографічний опис

Ван С. Психологічні чинники суб'єктивного благополуччя студентів з Китаю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.01 "загальна психологія, історія психології" / Ван СяоЛун – Харків, 2016. – 18 с.