Науковий семінар – новітні напрями суспільно-географічних досліджень: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів-магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013-06-25

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Навчально-методичний комплекс розроблений відповідно до робочої програми спецкурсу «Науковий семінар – новітні напрями суспільно-географічних дослі- джень» як одного з важливих для підготовки студентів-магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Економічна і соціальна географія». Мета: надання методичної допомоги студентам при підготовці до лекційних та семінарських занять при вивченні даного спецкурсу та розвиток навичок самостій- ної роботи для написання студентських наукових робіт, дипломної роботи магістра тощо. Навчально-методичний комплекс розрахований на студентів-магістрантів ден- ного та заочного відділень геолого-географічного факультету, які навчаються за спеціальністю «Економічна і соціальна географія». Він містить загальні відомості про курс, тематичний план (структуру) курсу, навчальну програму з вимогами до формування компетентностей студентів, тезовий зміст лекційної складової спецкур- су, список рекомендованої літератури, перелік тем і планів практичних та семінар- ських занять, методичні вказівки до їх виконання, питання до модульного контро- лю, систему оцінювання навчальних досягнень студентів.

Опис

Ключові слова

суспільна географія, новітні дослідження, методика, методологія

Бібліографічний опис