Проблеми навчання говоріння іноземців у вищих навчальних закладах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті розглядається система навчання говоріння іноземців на заняттях з мови у вищих навчальних закладах.

Опис

The article deals with the system of teaching foreign students to speak at language classes at higher education institutions.

Ключові слова

speaking, dialogues, monologues, teaching stages, purity of speech, speech tempo, говорение, диалогическая речь, монологическая речь, этапы обучения, чистота речи, темп речи, говоріння, діалогічне мовлення, монологічне мовлення, етап навчання, чистота мовлення, темп мовлення

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2011, № 18