Поетика хронофантастики в прозі С. Кржижановського

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Кваліфікаційна робота: студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.03 «Слов’янські мови і літератури (переклад включно)» освітньо-професійної програми «Мова і література (російська), створення текстового контенту та креативне письмо», Яськової Вероніки Сергіївни. Науковий керівник: Шеховцова Тетяна Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, хронофантастика, Сигізмунд Домінікович Кржижановський, «Воспоминания о будущем», кваліфікаційна робота, магістерський рівень вищої освіти, Шеховцова Тетяна Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, «Спогади про майбутнє»

Бібліографічний опис

Яськова, Вероніка Сергіївна. Поетика хронофантастики в прозі С. Кржижановського : кваліфікаційна робота студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.03 «Слов’янські мови і літератури (переклад включно)» / В.С. Яськова ; Науковий керівник Т.А. Шеховцова. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. - 35 с.