Характерні персонажі: фактор переконання й залучення уваги реципієнтів телевізійних рекламних повідомлень

Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Висвітлені особливості функціонування характерних персонажів у сучасній телевізійній рекламі. Розглянуті найбільш поширені їх типи, аналізуються особливості взаємодії між ними та наводяться приклади донесення за їх допомогою головної рекламної ідеї до реципієнта. Освещены особенности функционирования характерных персонажей в современной телевизионной рекламе. Рассмотрены наиболее распространенные их типы, анализируются особенности взаимодействия между ними, а также приводятся примеры донесения с их помощью главной рекламной идеи до реципиента. The article is devoted to specific of functioning of typical personages in modern television advertising products. The article describes most widespread types of it, analyses specifics of its interaction and examples of the efficient making clear of advertising ideas for recipients with its help.
Подпружнікова Ольга Петрівна – аспірант кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Опис

Ключові слова

персонаж, креатив, реципієнт, характерний персонаж, символ, авторитет

Бібліографічний опис

Подпружнікова О.П. Характерні персонажі: фактор переконання й залучення уваги реципієнтів телевізійних рекламних повідомлень / О.П. Подпружнікова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Соціальні комунікації. – 2010. – № 903, вип. 2. – С. 107 – 110