Концепти «ЯЗЫК» і «МОВА» в російській та українській мовних картинах світу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

лінгвокультурологія, номінативне поле, асоціативне поле, концепт «ЯЗЫК», концепт «МОВА», концептуальна картина світу, мовна картина світу

Бібліографічний опис

Попова, Вікторія Василівна. Концепти «ЯЗЫК» і «МОВА» в російській та українській мовних картинах світу : кваліфікаційна робота студентки 4 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська освітньо-професійної програми «Мова і література (російська)» / В.В. Попова ; Науковий керівник Л.В. Педченко. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 112 с.