Конституційно-правовий статус омбудсмана з питань міграції: зарубіжні моделі та перспективи запровадження в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-09-05

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2017. Дисертацію присвячено дослідженню конституційно-правового статусу омбудсмана з питань міграції, науково-методологічних підходів до визначення поняття «інститут омбудсмана», «інститут омбудсмана з питань міграції», його характерних ознак. Досліджено ґенезу інституту омбудсмана з питань міграції, яка розглядається як результат розвитку та трансформації інституту класичного омбудсмана «загальної компетенції», сформованого у межах правових і політико-адміністративних систем скандинавських країн. Проаналізовані основні моделі інституту омбудсмана та виявлені тенденції його трансформації й функціональної спеціалізації, які привели до виникнення спеціалізованих омбудсманів, в тому числі й до омбудсмана з питань міграції. Розглянуто стан розробленості наукових досліджень інституту омбудсмана з питань міграції та перспективи запровадження інституту омбудсмана з питань міграції в Україні. З’ясовується структура та принципи міжнародного захисту прав мігрантів, визначається поняття прав людини мігранта, як об’єкту конституційно-правового регулювання, та їх гарантій, дослідженні актуальні проблем конституційно-правового забезпечення прав мігрантів в Україні, визначений конституційно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб. Обґрунтовується необхідність посилення уваги до забезпечення прав людини мігранта та підвищення ефективності відповідної системи умов і засобів їх реалізації та охорони, що у сукупності утворюють механізм забезпечення конституційно-правового статусу людини мігранта. Відмічається, що одним із засобів посилення законодавчого забезпечення міграційної політики держави може стати узаконення правового інституту омбудсмана з питань міграції.

Ключові слова

омбудсман, спеціалізований омбудсман, права людини, міжнародні стандарти прав людини, права мігранта, міграція, міграційна політика, мігрант, внутрішньо переміщена особа, принципи, законність, незалежність, неупередженість

Бібліографічний опис