Інноваційні технології у викладанні російської та української мов як іноземних

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті розглядаються особливості викладання російської та української мов як іноземних на основному етапі навчання, аналізується проблема залучення інноваційних освітніх технологій до навчального процесу.

Опис

В статье рассматриваются особенности преподавания русского и украинского языков как иностранных на основном этапе обучения, анализируется проблема привлечения инновационных образовательных технологий в учебный процесс.

Ключові слова

основний етап навчання, іноземні студенти, інноваційні технології, російська мова як іноземна, основной этап обучения, иностранные студенты, инновационные технологии, русский язык как иностранный, main stage of education, foreign students, innovative technologies, Russian as a foreign language, Ukrainian as foreign language, украинский язык как иностранный, українська мова як іноземна

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2011, № 19