Політичні системи та режими країн Європи та Америки новітнього часу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

XНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

У виданні надано загальну схему вивчення спеціального курсу: зміст, завдання для самостійної роботи, питання до іспиту, критерії оцінювання знань, а також методичні рекомендації до кожної з тем. Представлені джерела та література сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу програми та отриманню студентами глибоких знань.

Опис

Ключові слова

політичні системи, країни Європи та Америки, політичні режими

Бібліографічний опис

Політичні системи та режими країн Європи та Америки новітнього часу : Тематичний план і методичні рекомендації до спеціального курсу для студентів історичного факультету / Д. В. Миколенко. – Харків : XНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 36 с.