Курс фізики : підручник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Xарків : ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів геолого-географічних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист №1/11-343 від 16.01.2013р.). У підручнику розглянуті основні питання курсу фізики: механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, електрики і магнетизму, оптики, елементи фізики атома й атомного ядра. Особливу увагу надано питанням, які необхідні для професійної діяльності: будові та характеристикам Землі і її атмосфери, фізичним процесам у геосферах і практичному використанню фізичних законів і явищ. Підручник призначено для студентів геолого-географічних та інших спеціальностей природничих факультетів університетів.

Опис

Серед підручників з фізики сьогодні немає такого, який би повністю задовольняв майбутніх фахівців, які свідомо обрали свій фах у напрямі геології, гідрогеології та географії. Такі обставини і спонукали до написання підручника, в основу якого покладено курс лекцій, які автор читає протягом багатьох років у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна для студентів геолого-географічного факультету.

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Physics, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Фізичні основи класичної механіки, Простір і час у механіці, Елементи кінематики поступального й обертального руху, Динаміка, Перетворення Галілея, Сили інерції, Гравітаційне поле Землі, Сили в механіці, Енергія, Робота, Закони збереження в механіці, Течія рідин і газів, Молекулярна фізика і термодинаміка, Основи молекулярно-кінетичної теорії газів, Газові закони, Явища в атмосфері Землі, Явища переносу, Рідини й тверді тіла, Основи термодинаміки, Теплоємність, Ізопроцеси, Електрика і магнетизм, Електричне поле, Постійний електричний струм, Електричний речовині, Плазма, Магнітне поле, Магнітне поле в речовині, Магнітні властивості речовини, Електромагнітна індукція, Змінний електричний струм, Рівняння Максвелла для електромагнітного поля, Механічні коливання і пружні хвилі, Електромагнітні коливання і електромагнітні хвилі, Оптика, Погляди на природу світла, Основи фотометрії, Основні закони геометричної оптики, Хвильові властивості світла, Поширення світла в речовині, Тепловий стан поверхні Землі, Квантова природа випромінювання, Хвильові властивості речовини, Елементи фізики атома й атомного ядра, Будова атома, Види спектрів випромінювання, Лазери, Рентгенівське випромінювання, Спектральний аналіз, Елементи фізики атомного ядра, Ядерна енергетика, Космічні промені, Антиречовина, фізика, навчальне видання

Бібліографічний опис

Палєхін В.П. Курс фізики : підручник / В. П. Палєхін. - X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. - 516 с.