«Царская дорога» Дария I и Армения

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

До сьогодення залишається суперечливим питання про частину маршруту «Царської дороги» Дарія І, яка проходила по території Великої Вірменії. Ця проблема привертала увагу лише невеликого кола дослідників. Розбіжності виникли, в першу чергу, у зв’язку з досить нечіткими відомостями Геродота. Певна складність вирішення проблеми зумовлена також відсутністю будь-яких інших письмових свідчень і археологічних даних. Ми спробували відповісти на поставлені питання, спираючись на аналіз даних давньогрецьких першоджерел. The problem of route of “Royal Road” of Darius I held on the territory of Great Armenia is still debatable. This problem was searched by little number of scientists. Differences emerged in the first place due to vague information of Herodotus. Specified complexity causes by lack of any other written evidence and archaeological data. We tried to answer this question through to analysis of ancient Greek origins.

Опис

Ключові слова

«Царська дорога», Вірменія, Ахеменідський Іран, династія Оронтідов (Ервандуні), Геродот, Селевкіди, гори Вірменський Тавр, “Royal Road”, Armenia, Achemenid Persia, dynasty of Orontids (Ervandouni), Herodotus, Armenian Taurus mountains

Бібліографічний опис

Арутюнян А. Ж. «Царская дорога» Дария I и Армения / А.Ж. Арутюнян // Древности 2013. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 12. – Харьков: ООО «НТМТ», 2013. – C. 30-36.