Синтез нових похідних 1,3-індандіону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

фенілін, метиндіон, антикоагулянт непрямої дії, тромбоз

Бібліографічний опис

Вінник А.О., Пантилеева Ю.В., Замігайло Л.Л., Колос Н.М. СИНТЕЗ НОВИХ ПОХІДНИХ 1,3-ІНДАНДІОНУ // Друга Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання – 2010» (ХКЧ’10), 19 – 22 квітня 2010 року: тези доповідей. – Х.: «Оперативна поліграфія», 2010. – С. 112 – 113