Етнографічний фоторепортаж: особливості жанру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Популярність етнографічного фоторепортажу пояснюється стабільним інтересом населення до екзотики. Етнографи під час досліджень роблять фотографії людей, яких вивчають, та середовища, у якому ті живуть. Репортаж доходить до цих науковців через науково-популярні журнали, редактори яких відправляють фотографів у етнографічні експедиції. Сплав фотографії та етнографічного дослідження утворює новий фотожанр: етнографічний фоторепортаж. Існує багато журналів, які публікують етнорепортажі. Наша стаття виконана за матеріалами журналів «National Geographic», «GEO» та «Вокруг света». Популярность этнографического фоторепортажа объясняется стабильным интересом населения к экзотике. Этнографы во время исследова- ний делают фотографии людей, которых изучают, и среды, в которой те живут. Репортаж попадают к этим ученым через научно-популярные журналы, редакторы которых отправляют фотографов в этнографические экспедиции. Сплав фотографии и этнографического исследования создает новый фотожанр: этнографиче- ский фоторепортаж. Существует много журналов, которые публикуют этнорепортажи. Наша статья основана на материалах журналов «National Geographic», «GEO» и «Вокруг света». Popularity of ethnographic photo report is explained by stable interest of people in exotic places. Ethnographers who explore an area do pictures of people which are studied, and these shots become ethnographic. Reporting is included in this science through popular science magazines, which editors send photographers in ethnographic expeditions. Fusion of photo art and ethnographic research creates a new genre subtype: ethnographic photo report. There are many magazines which publish ethnographic reports. Our study is conducted on National Geographic, GEO and Vokrug Sveta (Round the World) magazines.

Опис

Шалімова Марія Юріївна– студентка відділення журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

фоторепортаж, етнографія, журнал, Шалимова М.Ю., Shalimova M.Yu., photo report, ethnography, magazine

Бібліографічний опис

Шалімова М.Ю. Етнографічний фоторепортаж: особливості жанру / Марія Юріївна Шалімова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 968. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. 3. – С. 127 - 130