Мовні засоби вербалізації та деконструкції стереотипів у книзі Максима Кідрука «Мексиканські хроніки»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Розглянуто мовне втілення стереотипів у тексті популярного тревелогу Максима Кідрука про Мексику. Виділено два типи когнітивних операцій зі стереотипами: їх відтворення та спростування (деконструкцію); показано типові вербалізатори в тому й другому випадку. Наголошено на важливій ролі емоційної та оцінної лексики й фразеології, морфологічних і синтаксичних засобів. Lingual realization of stereotypes is considered on the material of Maxim Kidruk’s popular travelogue about Mexico. Two types of cognitive operations with stereotypes are pointed out: their reproduction and deconstruction; the verbalizers in both cases are shown. The important role of emotional and evaluative lexis and phraseology, of morphological and syntactical means is underscored.

Опис

Трифонов Роман Анатолійович, к. філол. н., доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Стратілат Олена Вікторівна, студентка відділення української мови та літератури філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

вербалізація стереотипів, етнічний стереотип, культурний стереотип, тревелог, мова сучасної української прози, stereotype verbalization, ethnic stereotype, cultural stereotype, travelogue, contemporary Ukrainian prose language

Бібліографічний опис

Трифонов Р.А. Мовні засоби вербалізації та деконструкції стереотипів у книзі Максима Кідрука «Мексиканські хроніки» / Роман Анатолійович Трифонов, Олена Вікторівна Стратілат // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2013. – № 1048. Сер.: Філологія. – Вип. 67. – С. 102–107.