Політичні орієнтації студентів із різним соціометричним статусом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Вивчено взаємозв'язок між політичною орієнтацією студентів, їх соціометричним статусом у групі та схильністю до певної поведінки у взаємодії з іншими. Доведено, що студенти в цілому демонструють прихильність до демократії, хоча авторитарні погляди також доволі високі. Виявлено, що політичні орієнтації опитаних студентів переважно лівої політичної спрямованості за винятком показника національних цінностей та традицій, який відноситься до правих політичних орієнтацій. Встановлено, що у досліджених студентів переважає колективістський тип сприйняття індивідом групи, які обрали авторитаризм. Праві орієнтації корелюють з прагматичним типом, а ліві орієнтації корелюють з індивідуалістичним типом сприйняття індивідом групи. Доведено, що студенти з високим соціометричним статусом за емоційним критерієм сповідують демократичні орієнтації. «Незалежні» студенти орієнтуються на демократичні погляди, і навпаки, «залежні» – на авторитарні орієнтації. Студенти з високим соціометричним статусом за діловим критерієм не підтримують авторитаризм. Значимих кореляцій за діловим критерієм не було виявлено

Опис

Ключові слова

політичні орієнтації, соціометричний статус, студенти, тенденції поведінки в групі, демократичні і авторитарні орієнтації, ліві та праві

Бібліографічний опис