Еколого-географічне обґрунтування оптимізації агроландшафтів у зоні радіоактивного забруднення (автореферат)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-02-22

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У дисертації з’ясовано екостани ґрунтів і щільності забруднення рослинної продукції радіонуклідами. Виконано еколого-географічний аналіз радіоактивного забруднення (137Сs, 90Sr) водних об’єктів, населених пунктів, ґрунтів і рослинності. Визначено антропогенний вплив та перевищення ГДК і ГДР токсичних речовин у ланках екосистем водних об’єктів, ґрунтів агроландшафтів зони радіоактивного забруднення. Проаналізовано агрохімічні показники ґрунтів Волинської області на прикладі агроландшафтів зони радіоактивного забруднення. Узагальнено інформацію про стани агроландшафтів дослідженої радіоактивно забрудненої території, подано конструктивно-географічне забезпечення раціонального використання, оптимізації, охорони та збереження агроландшафтів забрудненої території дослідженого регіону.

Опис

Ключові слова

радіонукліди, важкі метали, вода, ґрунт, гранично допустима концентрація, гранично допустимі рівні, моніторинг радіаційного забруднення, органічні та мінеральні добрива

Бібліографічний опис