Ректори Харківського університету (1805—2014)

Ескіз недоступний

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Ця робота є переробленим и доповненим виданням «Біобібліографічного словника учених Харківського університету. Т. 1. Ректори (1805—1919, 1933—1995)», що вийшов 1995 року. Вона містить також персоналії керівників інститутів, які з’явилися після реорганізації університету в 1920—1933 рр., та ректорів останнього часу.

Опис

Ключові слова

Харківський університет, ректори, історія вищої освіти, університети

Бібліографічний опис

Ректори Харківського університету (1805—2014) : біобібліогр. словник / уклад. В. Д. Прокопова, Р. А. Ставинська, М. Г. Швалб, Б. П. Зайцев, С. М. Куделко, С. І. Посохов, С. Б. Глибицька, Ю. Ю. Полякова ; ред. кол. : В. С. Бакіров (голов. ред.) ; наук. ред. С. М. Куделко ; ред. Н. М. Березюк, А. О. Давидова, О. С. Журавльова ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька, Ю. Ю. Полякова. — 2-е вид., переробл. и допов. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразина, 2015. — 222 с.