Характерологічна регуляція партнерської прихильності у жінок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ

Анотація

Свинаренко Ю.В. Характерологічна регуляція партнерської прихильності у жінок. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України. –Харків, 2016. Дисертація присвячена вивченню характерологічної регуляції партнерської прихильності у жінок. Встановлено обумовленість порушених типів партнерської прихильності характерологічними радикалами та типами організації селф-системи. Виявлено відмінності у виразності нарцисичних рис: у жінок з порушеними типами партнерської прихильності значимо вище виражені нарцисичні риси порівняно з жінками зі здоровим типом автономним партнерської прихильності. Визначено, що у жінок з автономним типом партнерської прихильності найбільш високий рівень ефективності функціонування селф-системи та властиві зрілі механізми психологічного захисту. Розроблена програма психологічної корекції, мета якої - зміна порушених типів партнерської прихильності (псевдоавтономія, дезорієнтованість, надзалежність) на здоровий тип прихильності, шляхом корекції характерологічної регуляції особистості. В результаті її проходження у більшості жінок змінилися типи партнерської прихильності.

Опис

Ключові слова

прихильність, характерологічна регуляція, селф-система

Бібліографічний опис

Свинаренко Ю. В. Характерологічна регуляція партнерської прихильності у жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.01 "загальна психологія, історія психології" / Свинаренко Юлія Валеріївна – Харків, 2016. – 18 с.