Фразеологія діалекту та діалектна фразеологія в ідіостилі Гната Хоткевича (на матеріалі роману «Камінна душа»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

індивідуально-авторський стиль письменника, фразеологічні одиниці, емоційно-психічний стан персонажів, Хоткевич Гнат Мартинович (1877-1938), «Камінна душа», літературознавство, діалект, діалектна фразеологія, ідіостиль

Бібліографічний опис

Шаповалова, Катерина Сергіївна. Фразеологія діалекту та діалектна фразеологія в ідіостилі Гната Хоткевича (на матеріалі роману «Камінна душа») : кваліфікаційна робота студентки 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.01 «українська мова і література» / К.С. Шаповалова ; Науковий керівник: Ю.І. Кохан. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 47 с.