Художньо-мовна ідеалізація образу Леніна в українській літературі соціалістичного тоталітаризму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Кваліфікаційна робота студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.01 «Українська мова і література», Голощапової Єлизавети Олександрівни. Науковий керівник: Філон Микола Іванович, кандидат філологічних наук, доцент.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, тоталітаризм, соціалізм, соцреалізм, ленінізм, totalitarianism, socialism, social realism, Leninism, Філон Микола Іванович, кандидат філологічних наук, доцент

Бібліографічний опис

Голощапова, Єлизавета Олександрівна. Художньо-мовна ідеалізація образу Леніна в українській літературі соціалістичного тоталітаризму : кваліфікаційна робота студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.01 «Українська мова і література» / Є.О. Голощапова ; Науковий керівник М.І. Філон. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. - 54 с.